Vilka regler gäller för privatannonser?

Regler för annonsering för privatpersoner

Annonsen

I vår självbetjäningstjänst kan du endast lägga in annonser i egenskap av privatperson. Annonsören är alltid personligt ansvarig för den bokade annonsen. Du ansvarar för att vara tydlig i din annons.

Vi kontrollerar samtliga annonser innan publicering

Annonser som innehåller olagligheter, verkar stötande eller anses oseriösa raderas. Vi förbehåller oss rätten att redigera, omformulera eller helt neka annonser vid behov. Som beställare och annonsör ansvarar du gentemot NWT Media AB för att din annons inte strider mot gällande lagar. Du ansvarar även för att annonsen – text och eventuell bild – inte gör intrång i någons upphovsrätt eller annan immaterialrättslig lagstiftning.

Om bilder i annonsen

Företagslogotyper får inte användas som bilder. Om en yrkesfotograf tagit din bild, måste fotografens eller bildbyråns namn anges.

Bilder som laddas upp till annonsen kan komma att redigeras av oss, för att passa in i bildblocket. Om din bild inte håller tillräckligt god kvalitet kan publicering komma att nekas. Vi tar då kontakt med dig via telefon eller mail så att du får tillfälle att skicka in en ny bild. Om vi inte lyckas nå dig före beställd publicering, kan annonsen alltså komma att nekas och återbetalning sker.

Köp och reklamation

Vid köp av annonser via internet gäller Distansavtalslagen. Observera att ångerrätt inte gäller då varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas.

Betalsätt är Swish eller kortbetalning via Swedbank Pay.

Om något har blivit fel i din annons, hör av dig till tidningen. Reklamationer ska göras senast sju dagar efter första införandet. NWT Media AB:s ansvar är begränsat till högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande eller fördröjda annonssvar ansvaras inte.

Tänk också på följande

Vänligen kontrollera att din mailadress är korrekt, då det är den adress du uppger som används vid utskick av bekräftelsemail samt godkännandemail av din annons. Din mailadress är inte synlig för någon annan. Var vänlig kontrollera din skräpmail, då kvittensmailet kan hamna där.

Rätt att ändra regler

NWT Media AB har rätt att ändra i dessa ”Regler för annonsering av privatpersoner” utan att få ditt godkännande i förväg. Genom att fortsätta använda dig av annonstjänsten efter att ändringen trätt i kraft, godkänner du ändringen.

 

Fyndtorget

På Fyndtorget kan enbart privatpersoner annonsera. Annonser innehållande budskap om företag eller företagsliknande försäljning accepteras inte via självservice.  Tidningen utgår från olika kriterier i bedömningen härav, till exempel om annonsören köper eller säljer samma eller liknande sorts vara flera gånger under en kortare period; om annonsören vid kontroll visar sig bedriva företagsverksamhet inom ett område som hänger nära ihop med de varor som säljes eller efterfrågas; om man annonserar om varor där momsen anges vara avdragbar eller om man som annonsör agerar på annat sätt som skulle kunna tolkas som att denne egentligen representerar ett företag. Här hänvisas till tidningens företagsmarknad – för frågor kontakta tidningen.

Vi tillåter inte annonsering om levande eller uppstoppade djur på Fyndtorget.

Vad bör annonsen innehålla?

Du behöver beskriva varan och du behöver sätta en relevant rubrik. Annonstext får inte kopieras från befintliga annonser. Vi accepterar bara annonser på svenska.

För att det ska vara lätt att hitta rekommenderar vi endast en vara per annons.

I annonsen ska det finnas en tydlig avsändare i form av telefonnummer eller e-postadress.

För regler gällande bilder se ovan.

Var noga med kategorin

Annonsen ska bokas under korrekt kategori. Vid granskning kan annonsen flyttas till lämplig kategori om den bedöms som felbokad. I särskilda fall kan din annons nekas publicering och du får boka om den under rätt kategori.

Du kan själv välja att plocka bort din annons om du till exempel har sålt din vara redan efter första annonstillfället. Någon återbetalning sker inte i detta fall. Din annons kan komma att publiceras efter att du begärt att den ska plockas bort om du hör av dig efter bokningsstopp för den aktuella införingsdagen.

Särskilt om vapen

Vid försäljning av licenspliktigt vapen måste det framgå i annonstexten att vapnet kräver licens. Replikor är inte tillåtna (historiska föremål föreställande vapen framtagna innan 1890 undantaget). Vi tillåter ej heller annonsering av soft air guns och startvapen. Luftpistoler/kolsyrevapen som liknar riktiga vapen är också otillåtna.

Man får inte heller annonsera om automatvapen, stiletter, batonger, ammunition eller explosiva varor.

Vi förbehåller oss rätten att stoppa annonser med annat olagligt innehåll än ovan nämnda.

Föreningar

Föreningsmeddelande/Föreningsnytt/Föreningsklubban är annonser som innehåller ett budskap från en förening eller ideell organisation. Dessa aktiviteter ska vara kostnadsfria eller på sin höjd till självkostnadspris. Exempel på annonser som platsar som föreningsmeddelande är årsmöten eller utflykter för föreningens medlemmar.
Övriga annonser som exempelvis loppisar eller föreställningar bokas under Nöjen och Arrangemang eller annan lämplig placering. Är du osäker på vilken placering som passar bäst är du varmt välkommen att kontakta kundservice genom att klicka här.